Nudimo vam torej brezplačne seminarje Kriya Yoge, na katerih se izvaja t.i. poučevanje. Poučevanje v tem kontekstu zajema informiranje o posameznih elementih metode Kriya yoge: mudre, bandhe, yoga asane, yogijsko dihanje, vodenje pozornosti.

Od aspirantov/k, ki želijo pri nas prejeti iniciacijo v Kriya Yogo pričakujemo, da obvladajo Pozdrav Soncu (Surya namaskar) ter osnove Pranayame.

 

Vsak/a interesent/ka, ki izpolnjuje pogoje, se lahko udeleži nerezidencnih seminarjev, ki zajemajo:

– Individualni razgovor
Gre za oseben, prizemljen in realen razgovor brez soljenja pameti ali igric Učitelj – učenec. Med drugim zajema detajlno razlago pogojev za izvajanje Kriye.
Po tem koraku se bo aspirant/ka sam/a odločila za pot naprej.

– Usposabljanje
Vse osnove: popolno yogijsko dihanje, mudre in bandhe, glavni asani. Vse o mantrah, preverjanje obvladovanja Surya namaskar itd…

– Iniciacija.

V bistvu je učenje Kriye (pri nas) razdeljeno na več delov in priprave so bistveni sestavni del Seminarja Kriya yoge, saj omogočajo interesentom/kam varno pot do izvajanja Kriya yoge.