“Avtentična učenja in tehnike se (v Tantrični tradiciji) prenašajo preko t.i. iniciacije (diksha).

Diksha (iniciacija) je prenos zavestnega stika z Mojstrom in Njegove Žive Prisotnosti in Blagoslova na učenca/ko.

Linije nasledstva Učiteljev se praviloma navajajo ob prenosu znanja ter praktičnih navodil naprej na nove učence/ke.

No, kar se tiče Kriya Yoge, ki jo poučujem v okviru Inštituta Trans. Psih., je linija nasledstva direktna:

Sri Babaji > jaz > vi.”

– Edmond C.

 

Info o drugih Linijah >>