V: Ali lahko bolj podrobno razložite stopnje Kriye?
Odgovarja Edmond C.:

Kriya yogo pravzaprav ne moremo razdeliti na stopnje. Kako naj razdelimo samo življenje, katerega drži skupaj prav aktivnost (kriya pomeni akcija)?

V različnih šolah na Vzhodu učijo tudi čez 70 različnih postopkov vodenja diha. Tem postopkom je Sri Babaji dal ime Kriya yoga. Na stopnje je razdeljena tehnika oz. postopki vodenja diha. O stopnjah lahko govorimo torej le iz zelo omejenega zornega kota.

Stopnje, ki jih učimo v okviru Inštituta Trans. Psih., so štiri:

  1. Prva stopnja je za začetnike. Ni kdove kako močna in v je bistvu priprava na drugo fazo.
  2. Druga stopnja je precej močnejša od prve in je meja med Pratyaharo in Dharano, med 5. in 6. korakom Astanga yoge torej.
    Pratyahara pomeni odtegnitev pozornosti od čutov in čutnih zaznav; Dharana pomeni koncentracija na en sam objekt v umu (vodenje pozornosti oz. diha). Uporablja se tudi kot postopek za zavestno zapuščanje telesa ob smrti (več o tem na Seminarju).
  3. Tretja stopnja je približno 20 močnejša od druge in sovpada s 6. korakom Yoge: Dharano.
  4. Četrta stopnja pripelje praktikanta/ko do resnične meditacije in je istočasno 7. korak Yoge: Dhyana.
    Za to fazo mi je Sri Babaji dejal: “This is the way to God!” (To je pot do Boga).

Inicacije v 3. in 4. Kriyo se podeljuje samo na povabilo.

Zgoraj našteta razdelitev ni popolnoma natančna in dobro je, da jo praktikant/ka tako tudi razume. Naštete korake Yoge ni mogoče ostro ločiti med sabo saj se eden v drugega prelivajo kakor spektralne barve mavrice, ki skupaj tvorijo belo svetlobo.

Prav tako je z življenjem. Nemogoče je ostro ločiti minljivi in absolutni del našega obstoja – oboje je večno v svojih spreminjajočih se odtenkih: izvor reke in reka sama sta (kvalitativno) ENO.